ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες μας αποτελούν μια νέα καινοτόμο προσέγγιση στον τομέα της διατροφής, της ρύθμισης του μεταβολισμού, του σωματικού βάρους και των προβλημάτων υγείας που προέρχονται από αυτό. H διατροφική αγωγή που συστήνουμε είναι εντελώς απαγκιστρωμένη από το διατροφικό μάρκετινγκ και ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκη για ασφαλή ρύθμιση του μεταβολισμού και του σωματικού βάρους, χωρίς επιπλοκές και επαναπρόσληψη του βάρους. Τα προγράμματα διατροφής που σχεδιάζουμε βασίζονται σε αξιόπιστα διατροφικά πρωτόκολλα μείωσης του βάρους, προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε ατόμου με την ανάλογη διακριτικότητα και ευαισθησία.

Κάντε το test υπολογισμού του Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI).  και δείτε σε ποιά κατηγορία ανήκετε.

 

 

Στο παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατηγορία του βάρους που ανήκετε με βάση τον υπολογισμό του Δείκτη Μάζας Σώματος:

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΔΜΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ
<18,4 ΛΙΠΟΒΑΡΕΣ Αυξημένος
18,5 – 24,9 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Μειωμένος
25 – 29,9 ΥΠΕΡΒΑΡΟ Αυξημένος
30 – 34,9 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 1ου ΒΑΘΜΟΥ Πολύ Αυξημένος
35 – 39,9 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 2ου ΒΑΘΜΟΥ Σοβαρά Αυξημένος
>40 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ 3ου ΒΑΘΜΟΥ Πολύ Σοβαρά Αυξημένος