ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα κλινικά νοσήματα που περιγράφονται παρακάτω απαιτούν εξειδικευμένη διατροφική αντιμετώπιση. Η στενή συνεργασία του κλινικού διαιτολόγου με τον πάσχοντα και τον ιατρό του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος διατροφής. Όλα τα προγράμματα βασίζονται σε τεκμηριωμένα πρωτόκολλα διατροφικής αντιμετώπισης. Στόχος είναι η πρόληψη περαιτέρω επιβάρυνσης του οργανισμού από τα συμπτώματα της νόσου και αν είναι εφικτό η εξάλειψη αυτών με την πλήρη ίαση του πάσχοντος. Υποστηρίζουμε διατροφικά ένα ευρύ φάσμα κλινικών περιστατικών όπως:

Μεταβολικά νοσήματα:

 • Σακχαρώδης διαβήτης Τύπου Ι & Τύπου ΙΙ, κύησης
 • Νοσογόνος παχυσαρκία
 • Συμπτώματα του μεταβολικού συνδρόμου όπως υπέρταση, δισλιπιδαιμία (χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, LDL, HDL), αυξημένη περιφέρεια μέσης, αντίσταση στην ινσουλίνη (στάδιο προ-διαβήτη)
Παθήσεις των νεφρών:

 • Νεφρολιθίαση
 • Νεφροσικό σύνδρομο
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
Παθήσεις του γαστρεντερικού:

 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Κοιλιοκάκη (δυσανοχή στην γλουτένη)
 • Ευερέθιστο έντερο ή σπαστική/χρόνια κολίτιδα
 • Δυσκοιλιότητα
Διατροφικές ανεπάρκειες-αναιμία:

 • Οστεοπενία
 • Έλλειψη σιδήρου
 • Σιδηροπενική αναιμία
Διατροφικές διαταραχές:

 • Νευρογενής ανορεξία
 • Νευρογενής βουλιμία
 • Υπερφαγία
Διατροφική υποστήριξη μετά από βαριαρτική επέμβαση:

 • Γαστρικός δακτύλιος
 • Γαστρικό μανίκι (sleeve)
 • Γαστρική πτύχωση
 • Γαστρικό by-pass