Η αρνητική ή θετική σχέση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και υγείας έχει μελετηθεί μέσα από πολυάριθμες και εμπεριστατωμένες μελέτες. Τα συμπεράσματα της πλειοψηφίας των ερευνών υπογραμμίζουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ από οποιοδήποτε ποτό μπορεί να είναι ευεργετική για την υγεία εφόσον

Read more…