1. Ποια νοσήματα προκαλεί ή επιβαρύνει η παχυσαρκία;

Η παχυσαρκία πρόσφατα αναγνωρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως νόσος λόγο του ότι συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με έναν μεγάλο αριθμό χρόνιων νοσημάτων.Το συμπέρασμα αυτό βγήκε με βάση το αποτέλεσμα πολυάριθμων έγκυρων ερευνών…περισσότερα

Posted in: Κλινική